Zelfstandig verpleegkundigen in Friesland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de zelfstandig verpleegkundigen in de provincie Friesland.zzp-friesland

Bent u op zoek naar een ZZP verpleegkundige voor de thuiszorg, voor uzelf, voor iemand met een
PGB, voor een ziekenhuis of voor een andere medische instelling Neem dan contact op met 1 van de
geregistreerde verpleegkundigen.

Voor de goede orde merken wij op dat wij niet aansprakelijk zijn voor een onjuiste vermelding
in onze database of wat voor schade dan ook die voortvloeit uit een vermelding in de database.
Iedereen is vrij om een vermelding in de database te plaatsen.
Mocht u een verkeerde vermelding of misbruik constateren, neem dan contact met ons op.


Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: Emailadres: Soort VAR VOG ja/nee SITE:
Alie Noordstra Burdaard 06-25305883 alienoordstra.zorgverlening@gmail.com WUO JA geenOp alle gegevens op deze website zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
zelfstandig-verpleegkundige-frieslandIn Friesland treft u o.a. de volgende plaatsen aan: Heerenveen, Sneek, Leeuwarden, Joure, Dokkum, Buitenpost, Bolsward, Witsmarsum, Makkum, Workum, Harlingen, Sint Annaparochie, Ureterp, Surhuisterveen, Oosterwolde, Noordwolde, Gorredijk, Wolvega, Lemmer, Stiens, Ameland, Terschelling, Vlieland, Nes, Nes, Holwerd, Hollum, Franeker, De Westereen